آپدیت نود 32 آنتی ویروس

 

 

1395/05/08

 

Username:TRIAL-0172077832
Password:7etxfvxa6c

Username:TRIAL-0172077835
Password:ea2xhu9rd4

Username:TRIAL-0172077837
Password:px7st626p7

آپدیت اسمارت سکیوریتی

 

1395/05/08

 

Username:TRIAL-0172076197
Password:xdbmcnfv7n

Username:TRIAL-0172076200
Password:u9rrbtfpk6

Username:TRIAL-0172076202
Password:p3tkuer3jv

 

 

Username: EAV-0160719798

 

Password: kachx2n877

 

Expiry Date: 14.02.2017

 

Username: EAV-73567159

Password: rekcha8uc8

Expiry Date: 23.10.2017

 

Username: EAV-0165802391

Password: rfej99aa9k

Expiry Date: 20.04.2017

 

منبع : فناوری اطلاعات |آپدیت نود 32 آنتی ویروس
برچسب ها : username ,password ,trial ,date ,expiry ,آپدیت ,username trial ,expiry date ,آنتی ویروس